پیش بینی آب و هوا به کمک ابر ها

پیش بینی آب و هوا به کمک ابرها

شاید برایتان جالب باشد که بدانید ، ابرها را می توان به چهار دسته بندی اصلی تقسیم بندی نمود ، که عبارتند از: ابرهای مرتفع ، ابرهای میانی ، ابرهای کم ارتفاع و ابرهایی با رشد عمودی.

ابرهای مرتفع!

ابرهای مرتفع در ارتفاعی بین ۵تا۱۳ کیلومتر از سطح زمین تشکیل می شوند. از آن جایی که ارتفاع شکل گیری این نوع ابرها بسیار مرتفع است ، ممکن است کوهنوردان در بالای کوه های خیلی بلند ویا رانندگان جک های جنگلی با آن ها روبرو شوند. لازم به ذکر است ، که ابرهای مرتفع عمدتا” از کریستال های یخ تشکیل می شوند. ابرهای مرتفع عبارتند از: سیروس ، سیروستراتوس و سیروکومولوس.

سیروس!

پیش بینی آب و هوا به کمک ابرها

ابرهای سیروس ، ابرهایی هستند که در سراسر آسمان کشیده می شوند. به طور کلی ابرهای سیروس ، نشان دهنده آب و هوای مناسب در آینده نزدیک است. همچنین مشاهده ابرهای سیروس در آسمان می تواند نشان دهنده تغییر الگوی آب و هوایی (تغییر جبهه فشار) باشد.

سیروستراتوس!

پیش بینی آب و هوا به کمک ابرها

برای پیش بینی آب و هوا به کمک ابر ها ، نیاز است تا با ابر سیروستراتوس آشنا شوید. سیروستراتوس ، معمولا” ورقه مانند است و تمام آسمان را می پوشاند. این نوع ابرها ضخامت کمی دارند و معمولا” می توان خورشید ویا ماه را از پشت آن ها مشاهده نمود. مشاهده ابرهای سیروستراتوس ، نشان دهنده آب و هوای مرطوب در ۱۲ تا ۲۴ ساعت آینده است.

سیروکومولوس!

پیش بینی آب و هوا به کمک ابرها

سیروکومولوس ، معمولا” گروه های بزرگی از رگه های سفید است ، که گاهی اوقات مرتب و هم سطح می شوند. مشاهده این نوع ابرها در اقلیم های مختلف ، به معنای آب و هوای مناسب در آینده نزدیک است. البته باید به این نکته نیز توجه نمود ، که مشاهده این نوع ابرها در مناطق استوایی ، ممکن است نشان دهنده یک طوفان باشد.

ابرهای میانی!

ابرهای میانی در ارتفاع ۲تا۷ کیلومتر تشکیل می شوند. لازم به ذکر است که اگر آب و هوا به اندازه کافی سرد باشد ، این نوع ابرها از یخ تشکیل می شوند. باید به این نکته نیز توجه داشت که ابرهای میانی معمولا” نور خورشید را مسدود می کنند ، این نوع ابرها عبارتند از: آلتوستراتوس و آلتوکومولوس.

آلتوستراتوس!

پیش بینی آب و هوا به کمک ابرها

آلتوستراتوس ابرهایی خاکستری ویا آبی هستند که تمام آسمان را پوشش می دهند. این نوع ابرها معمولا” نشان دهنده بروز طوفان در آینده نزدیک هستند ، به همین دلیل معمولا” قبل از آن آب و هوا معتدل است.

آلتوکومولوس!

پیش بینی آب و هوا به کمک ابرها

آلتوکومولوس ، ابرهای سفید مایل به خاکستری هستند ، که تمام آسمان را پوشش می دهند. این نوع ابرها مانند صفحات کرکی بزرگ هستند که تضاد زیادی بین نقاط روشن و تیره آن ها وجود دارد و نور خورشید از آن ها عبور نمی کند. اگر ابرهای آلتوکومولوس را در صبح دیدید ، خودتان را برای رعد و برق و بارش در بعد از ظهر آماده کنید.

ابرهای کم ارتفاع!

برای پیش بینی آب و هوا به کمک ابر ها ، ابرهای کم ارتفاع از اهمیت بالایی برخوردار هستند. ابرهای کم ارتفاع معمولا” در ارتفاع کمتر از ۲ کیلومتر تشکیل می شوند. ابرهای کم ارتفاع از جنس بخار آب هستند ، اما اگر هوا به اندازه کافی سرد شود ، می توانند در ظاهر برف نیز بارش کنند. این نوع ابرها می توانند نور خورشید را مسدود کرده و بارندگی و باد به همراه داشته باشند. ابرهای کم ارتفاع عبارتند از: استراتوس ، استراتوکومولوس و نیمبوستراتوس.

استراتوس!

پیش بینی آب و هوا به کمک ابرها

استراتوس ، ابرهای کم ارتفاعی هستند ، که اغلب با بلند شدن مه از روی زمین تشکیل می شوند. اغلب ابرهای استراتوس منجر به بارش نم نم باران ویا برف خفیف می شوند.

استراتوکومولوس!

پیش بینی آب و هوا به کمک ابرها

استراتوکومولوس ، ابرهایی ناهموار و خاکستری رنگ کم ارتفاعی هستند ، که منجر به بارش باران ویا برف نمی شوند و همچنین کل آسمان را پوشش نمی دهند. این نوع ابرها دوست دارند تا به صورت تکه ای ویا ردیفی ظاهر شوند.

نیمبوستراتوس!

پیش بینی آب و هوا به کمک ابرها

نیمبوستراتوس ، یک ابر بارانی استاندارد است ، که معمولا” به صورت یک صفحه بزرگ و صاف خاکستری رنگ می باشد. اگر این نوع ابرها را در آسمان دیدید ، به احتمال زیاد در چندساعت آینده باران خواهد بارید.

ابرهای رشد عمودی!

آخرین دسته ابرها ، ابرهایی با رشد عمودی است ، که معمولا” پایین ترین نقطه آن ها از ۱/۵ کیلومتر شروع شده و بلندترین قسمت آن ها به ۱۵ کیلومتر نیز می رسد. ابرهای این دسته ، عبارتند از: کومولوس و کومولونیمبوس.

کومولوس!

پیش بینی آب و هوا به کمک ابرها

ابرهای کومولوس ، ابرهای سفید پنبه ای هستند ، که شناور بودن آن ها در آسمان نشان دهنده هوای مطبوع است ، مگر این که شروع به رشد عمودی کنند که خود وقوع یک طوفان بزرگ در آینده نزدیک را اطلاع رسانی می کند.

کومولونیمبوس!

پیش بینی آب و هوا به کمک ابرها

کومولونیمبوس ها توده های کومولوسی هستند ، که به صورت عمودی رشد می کنند. لازم به ذکر است که این ابرها خطرناک ترین آب و هوا مانند باران، رعد و برق، تگرگ و گردباد را به همراه دارند. بنابراین در صورت مشاهده این نوع ابرها باید فورا” از آن منطقه دور شوید.

نکات

-برای پیش بینی هوا ، به آسمان نگاه کنید اگر هوا صاف است ، به احتمال زیاد در آینده نزدیک هم هوا مطبوع است.

-در صورت مشاهده ابر در آسمان ، اگر می توانید از پشت آن ها خورشید را ببینید احتمالا” با ابرهای مرتفع روبرو هستید.

-اگر ابرهای موجود در آسمان ضخیم به نظر می رسند احتمال وقوع طوفان و بارش در آینده نزدیک وجود دارد.


منبع :
تعداد بازدید:143
کلیه حقوق مادی و معنوی محتویات این سایت محفوظ است