بالاکشی در دیواره نوردی


۷ تجهیزات دیواره نوردی
به علاوه شما به تجهیزات زیر نیاز خواهید داشت.
یک کیسه بار
طناب اتصال : یک طناب ۴.۵ متری با قطر حدود ۸ میلی متر
طناب دوم
ابزار بالاکشی مانند پروترکشن
یک ابزار حمایت قفل شونده
یک هرزگرد (انتخابی)
تمسه اسلینگ بک آپ
قبل از شروع دیواره بایست، طناب بالاکشی و طناب اتصال را به کیسه بار متصل کنید. طناب اتصال کیسه بار را به حمایت وصل می کند. این کار باعث آزادسازی راحتتر کیسه بار می شود.

یک گره هشت یا پروانه به انتهای طناب بالاکشی بزنید و آنرا به کارابین اصلی بالا کشی متصل کنید.

یک تسمه و طناب اتصال را به کارابین اصلی بالاکشی وصل نمایید. این کارابین باید از نوع پیچدار باشد که در طول صعود بسته می ماند.

بالاکشی در یک دیواره بسیار آسانتر از صعود با یک کوله پشتی می باشد. به خصوص زمانی که صعود بیشتر از یک روز به طول بیانجامد.
در بیشتر کیسه بارها یک تسمه از دیگری کوتاه تر است. تسمه بلندتر به کاربین بالاکشی وصل شده و تسمه کوتاه تر با یک کارابین پیچ دار دیگر به کارابین بالاکشی متصل می شود.اگر مسیرتان دارای طولهای تراورسی باشد ، بهتر است از هرزگرد برای اتصال کیسه بار استفاده کنید.بالاکشی در یک دیواره بسیار آسانتر از صعود با یک کوله پشتی می باشد. به خصوص زمانی که صعود بیشتر از یک روز به طول بیانجامد.
سمت دیگر طناب بالاکشی را به حلقه بالاکشی در پشت هارنس وصل کنید. اگر هارنس شما این حلقه را ندارد، یک حلقه دورتسمه کمر درست کنید. طناب بالاکشی را به حمایل ابزار هارنس وصل نکنید.بالاکشی در دیواره
زمانی که به کارگاه بالایی پس از صعود سرطناب میرسید:

ابتدا طناب صعود را برای نفر دوم فیکس کنید.
سپس سیستم را ایجاد نمایید.
پس از اطمینان از درستی سیستم به همطناب خود اعلام کنید که طناب بالاکشی آماده است.
سپس او می تواند کیسه بار را از کارگاه پایین آزاد کرده و کارگاه پایین را ترک کند.
کار سخت از اینجا شروع می شود. در اینجا می توانید با استفاده از گری گری طناب را به سمت پایین بکشید. اگر کیسه بار خیلی سنگین باشد هم می توانید پا را به دیواره فشار دهید تا توان بیشتری بیابید. زمانی که گره کیسه بار به ۳۰ سانتی متری سیستم بالاکشی رسید ، متوقف شوید.

در حالی که کیسه بار در حمایت قرار دارد باید آنرا به کارگاه متصل نمایید:

یک کارابین پیچ به کارگاه اصلی متصل کنید.
طناب اتصال را با گره حمایت به این کاربین وصل نمایید.
دم طناب را بکشید تا به کاربین نزدیک شود.
ادامه طناب را دور طناب اتصال بپیچید و یک گره مربع بزنید. از گره چفت شوند هم می توانید استفاده کنید.بالاکشی در یک دیواره بسیار آسانتر از صعود با یک کوله پشتی می باشد. به خصوص زمانی که صعود بیشتر از یک روز به طول بیانجامد.

یک تسمه بک آپ هم به یکی از بازوهای کارگاه متصل کنید. این تسمه باید به اندازه کافی بلند باشد تا وزن روی طناب اتصال بیافتد.پس از اینکه از طناب اتصال و تسمه بک آپ مطمئن شدید، پروترکشن و گری گری را جمع کنید.


منبع :
تعداد بازدید:53
کلیه حقوق مادی و معنوی محتویات این سایت محفوظ است